“What’s inside? Besides the usual rubber shoes, shirts, chocolates, canned goods and lotions, this blog features tips, reviews, suggestions, opinions and updates on just about everything about the Pinoy balikbayan box!”

Ito ang pangunahing description ng blog ng Balikbayanboxes ni Blessy Feliciano. Mababasa rito ang mga tips para sa pagpapadala ng balikbayan sa Pilipinas, mga pangunahing hinahanap sa google search ukol sa balikbayan box at marami pang tungkol sa balikbayan box.

Ang balikbayanboxes ni Blessy, ay kasisimula ngaung Disyembre at ito ay nagbibigay ng mga suggestion sa pagaayos ng balikbayan box at paraan para sa maayos na pagpapadala ng balikbayan box.

Tutukuyin niya sa susunod na articles ang company na siyang maghahatid ng balikbayan box sa Pilipinas at kung pano natin maiiwasan ang mga scams ay magbibigay kaalaman para masiguradong matatanggap ng ating kapamilya ang balikbayan box. Kung saan makakatipid kung magpapadala sa Seafreight or Airfreight ang kayang tutukuyin sa pagkukumpara sa dalawang klase ng pagpapadala. Ang mga sizes ng balikbayan box na ipapadala ay naglalaman ng mga iba’t ibang mga regalo – padala para sa iba’t ibang kapamilya. Sabi nga ni blessy “size matters”. Ang mga nilalaman ng box ay kanya ring isusulat at ang kanyang essay tungkol sa balikbayan box. Kanya ring isusulat ang mga kasagutan kung bakit nagpapadala ang mga Pinoy ng balikbayan box sa Pilipinas.

Maari ring magbigay ng suggestions para sa balikbayanboxes blog ni Blessy.

Bisitahin ang website ni Blessy: http://balikbayanboxes.blogspot.com/

eOFW is not related in any way to the companies featured in our articles except otherwise specified. We feature different companies for the information of our readers to help them better find services that suit their needs.

No related posts.